Oto garść skojarzeń.
Dorosłość to:
wolność wyborów,
łagodnośc dla innych,
powściągliwość,
mądrość,
dystans do siebie,
otwartość,
umiejętność ujarzmiania impulsów,
dyscyplina,
umiejętność przegrywania,
odraczanie gratyfikacji,
zyciowy spryt,
zgoda na los,
rozumienie siebie.