Prześledziłam liste propozycji i wyłonił mi sie taki oto zapis:

Ruch

Inspiracja

Osiągnięcia

Przynależność

Bliskość

Więź

Intymność

Humor

Fizyczny dobrostan

Harmonia

Gdyby je uporządkować według priorytetów na dziś, to z tej dziesiątki najbardziej dominują:

Dobrostan fizyczny

Bliskość

Więź

Intymność

Przynależność

W drugiej grupie jest:

Harmonia

Humor

Inspiracja

Osiągnięcia

Ruch

Ciekawe, co by było, gdyby je potasować?