Moja lista tęsknot zamienionych w potrzeby.

Prześledziłam liste propozycji i wyłonił mi sie taki oto zapis:

Ruch

Inspiracja

Osiągnięcia

Przynależność

Bliskość

Więź

Intymność

Humor

Fizyczny dobrostan

Harmonia

Gdyby je uporządkować według priorytetów na dziś, to z tej dziesiątki najbardziej dominują:

Dobrostan fizyczny

Bliskość

Więź

Intymność

Przynależność

W drugiej grupie jest:

Harmonia

Humor

Inspiracja

Osiągnięcia

Ruch

Ciekawe, co by było, gdyby je potasować?

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: