Moje problemy:
1. Ogrom treści i za mało czasu na jej realizację.
2. Sygnalizowanie komunikacji NVC, brak jej umocowania i założeń i możliwości ćwiczenia.
3. Brak forum – to na blogu nie spełnia kryterium forum.
4. Kolejne tygodnie – chyba nie do zrealizowania bez uporania się ze wcześniejszymi.
5. Za szeroka grupa docelowa.